Miljöpolicy

Vår konkurrenskraft är baserad på hög yrkeskompetens och goda referenser och är grunden för vår lönsamhet och ökade marknadsandelar.

 

Detta åstadkommes genom att:

  • Nya Åkeriet arbetar aktivt med långsiktiga miljölösningar inom vår verksamhet samt utbildning och fortbildning av alla medarbetare.
  • Ställer miljökrav vid upphandlingar av underleverantörer.
  • Tillmötesgår miljökrav som vi själva får vid utdelning av uppdrag.
  • Strävar efter att använda miljömärkta produkter, i den mån de finns tillgängliga på marknaden, samt uppfyller våra krav på egenskaper och ekonomi.
  • Förebygger föroreningar och följer regelbundet upp fastställda miljömål.
  • Följer gällande lagar och förordningar, både nationellt och lokalt.
  • Genom årliga revisioner följer upp och ständigt förbättrar miljöarbetet mot långsiktigt hållbar utveckling.

 

Örebro 2011-01-01
Mikael Eklund
VD
Nya Åkeriet AB